Historie

1969 - byla zprovozněna decentralizovaná síť ARPANET (Advanced Research Projects Agency) se 4 univerzitními uzly v USA.

1972 – ARPANET rozšířena na 50 počítačů.

1980 - ve švýcarském institutu pro jaderný výzkum (CERN) vymyšlen hypertextu (www stránky)

1983 – rozdělení ARPANET na ARPANET (výzkum) a MILNET (Military Network, provoz).

1984 – vyvinut DNS (Domain Name System), k Internetu připojeno pouhých 1000 počítačů.

1987 – vzniká pojem „Internet“, v síti je propojeno 27 000 počítačů.

1989 - CERN má největší internetový server v Evropě.

1990 - CERN předvedl první prototyp WWW serveru.

1991 - CERN spustil na adrese http://info.cern.ch/ první webové stránky.

1996 – 55 milionů uživatelů

2000 – 250 milionů uživatelů

2003 – 600 milionů uživatelů

2005 – 900 milionů uživatelů

2006 – více než miliarda uživatelů
Základní služby

Internet přináší lidem celou řadu služeb:

WWW stránky Zobrazování informací probíhá pomocí webových prohlížečů. Nejčastějším přenosovým protokolem je "http".

E-mail – elektronická pošta Elektronická pošta je jednou z „praslužeb“ na Internetu. Jedná se o psaní textových zpráv tzv. emailů pomocí počítačové sítě zasílaných většinou až do počítače adresáta. Tím její možnosti nekončí, neboť lze posílat v těle nebo příloze emailu další soubory různých formátů jako je zvuk, video, obrázky. Tato služba se využívá nejen jako poštovní služba, ale lze ji používat i jako tzv. elektronickou konferenci, kdy více účastníků konference si vzájemně rozesílá své myšlenky, dojmy, sdělení, názory.

Telefonie Přenos zvuku mezi dvěma či více účastníky na neomezené vzdálenosti.

Přenos dat Základní přenos dat/souborů pomocí protokolů (např. FTP, HTTP) mezi počítači.

Chat Jedná se o komunikaci v počítačové síti mezi více uživateli pomocí psaní textu v reálném čase, kdy účastníci Chatu vidí přímo napsaný text na obrazovce monitoru a mohou hned reagovat. Tato služba se původně nazývala Internet Relay Chat (IRC). Původně tato služba byla na samostatné síti a bylo potřeba používat specializovaného software. Po vzniku služby WWW se na ní služba Chat přesunula a začala se nazývat Web Chat. Ostatní Internetové služby se neustále vyvíjejí a vznikají nové. V posledních letech se jedná zejména o elektronické bankovnictví či diskusní fóra.

Další rozšíření této sekce je v přípravě.